Koulutuksen aikataulu


Kouluvuosi, kouluviikko

Kouluvuosi jakaantuu viiteen 6 viikon jaksoon. Lukukausia vuodessa on kaksi: kevätlukukaudella 18 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 12 viikkoa eli kaksi jaksoa. Vuodessa opetusviikkoja on siis 30.

Lisäksi koulutukseen kuuluu yksilöllinen 90 minuutin palautekeskustelu / yksityisoppitunti kerran jokaisessa kuuden viikon jaksossa.

Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu osallistua koulutukseen päivittäin työjärjestyksen mukaisesti sekä ilmoittaa viimeistään kolme kuukautta etukäteen, mikäli hänen opiskelusuunnitelmansa muuttuvat. Tästä voidaan poiketa vain sairastumisen tai siihen verrattavan yllättävän, voittamattoman esteen ilmaantuessa.

Kouluviikossa opetusta on viitenä päivänä viikossa. Päivittäinen aikataulu 9.30-13.30 on valittu osin sillä perusteella, että junat tulevat Tampereelle kaikista suunnista noin klo 9.

Tavallisen koulupäivän rakenne on seuraava:

9.30 - 10.30 vuorot / oma työskentely
10.30 - 11.00 yhteistyöskentely *
11.00 - 11.30 vuorot / oma työskentely
11.30 - 12.00 teehetki
11.45 - 12.15 keskustelu / lukeminen / luento
12.15 - 13.20 vuorot / oma työskentely
13.20 - 13.30 koulupäivän päättäminen

* Yhteistyöskentely tarkoittaa 15-30 minuutin jaksoa, jolloin tutkitaan jotakin ohjatusti ja yhdessä. Sen tarkoitus on tukea ja selkiyttää opiskelijan omaa itsenäistä työskentelyä.

Yhteistyöskentely sisältää havaintoharjoituksia, kokeiluja, At:n ns. proseduureja, jokapäiväisen elämän tilanteita. Pääsääntöisesti edetään järjestelmällisesti – mutta huomioiden opiskelijoiden tilanteet ja tarpeet.

Tavallisten koulupäivien lisäksi on myös toisenlaisia koulupäiviä. Aika ajoin seikkailemme - joskus hetken,
joskus tunnin, joskus koko koulupäivän - soveltamassa Alexander-tekniikkaa johonkin toimintoon, taitoon tai erityisalaan. Esimerkiksi äänenkäyttö, laulu, esiintyminen, kirjoittaminen, päätetyö, juoksu, uinti, soutu, ratsastus, ym. ym.

Kolmessa vuodessa tulee viikkoja 90, päiviä 450, 60 minuutin lähiopetustunteja 1710 (45 minuutin oppitunteina 2280).

Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa koulutus kestää kolme vuotta, mikäli opiskelija seuraa suositeltua 5-päiväistä opintosuunnitelmaa. 4-päiväinenkin opintosuunnitelma voi olla mahdollinen, tällöin koulutuksen kesto olisi vastaavasti pidempi.

Kouluvuoden aikataulu

Syksyn 2019 jaksot (kukin jakso 6 viikkoa):

2.9.- 11.10.

28.10. - 5.12.

Kevään 2020 jaksot:

13.1. -21.2.

9.3. - 17.4.

4.5. - 12.6.

Syksyn 2020 jaksot:

31.8. - 9.10.

26.10. - 4.12.