Ryhmäopetus

Alexander-tekniikkaan voi tutustua myös ryhmässä opiskellen. Ryhmäopetuksessa on mahdollista soveltaa tekniikkaa esim. laulamiseen ja muuhun äänenkäyttöön, soittamiseen tai näyttöpäätetyöskentelyyn ryhmän tarpeiden mukaisesti. Ryhmäopetuksen hinnoista sovitaan aina erikseen. Kysy tarjous!

Alexander-tekniikan esittelyt

Voit tilata toiminnallisen Alexander-tekniikkaan tutustumisen esim. työpaikallesi Tyky-koulutuksena tai harrastusryhmällesi. Esittelyn laajuus sovitaan aina ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Alexander-tekniikan ja äänenkäytön koulutukset

Alexander-tekniikkaan perustuva äänenkäytön koulutus sopii esim. kuoroille ja teatteriryhmille, sekä työpaikoille, joissa äänenkäyttö on keskeisessä roolissa (mm. opettajat). Koulutus voidaan järjestää esittelynä isommalle joukolle tai pienryhmäkoulutuksena, mahdollista on myös yhdistää näitä työmuotoja. Laulajien kanssa yksilötason äänenkäytön lisäksi Alexander-tekniikan periaatteita voidaan soveltaa ryhmän yhteisen soinnin ja yhteismusisoinnin kehittämiseen.

Lyhytkurssit pienryhmille

Lyhytkurssi pienryhmälle (max 8 henkilöä) on hyvä vaihtoehto kun haluat saada esittelyn lisäksi myös enemmän käytännön kokemusta Alexander-tekniikasta. Voit koota oman pienryhmän tai tilata kurssin esim. työpaikallesi tai harrastusryhmällesi. Lyhytkurssi voidaan toteuttaa esim. viikonlopun aikana tai kerran viikossa muutaman tunnin toistuvana.